Słownik wyrażeń i zwrotów politycznie poprawnych 
czyli political correctness po naszemu
(poniższy text nie ma na celu urażania kogokolwiek)

Wielce demokratyczne narody Ameryki Północnej już dawno zadbały o to, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony na skutek swojej odmienności fizycznej, psychicznej czy społecznej. Najwyższa pora, abyśmy i my wprowadzili do obiegowego języka sformułowania nie urażające osób i zjawisk odmiennych od przyjętych norm. 


ZWROTY NIEPOPRAWNE a po myślniku ZWROTY POPRAWNE

homoseksualista - osoba alternatywnie zorientowana seksualnie

pedofil - ukierunkowana promłodzieżowo osoba alternatywnie zorientowana seksualnie

prostytutka - prywatny płatny specjalista ds. seksu

biseksualista - osoba seksualnie niewybredna, osoba o poszerzonej adaptywności seksualnej, osoba niezdecydowana seksualnie

kobieta - osoba testosteronowo zubożona, człowiek płci żeńskiej

dziewczynka - niedojrzały człowiek płci żeńskiej

goła baba - tekstylnie niedowartościowana osoba płci żeńskiej

impotent - pełnowartościowy członek społeczności z dysfunkcją reprodukcji, konsument Viagry

erekcja - czasowy objaw niezrównoważenia hormonalnego, objaw niekontrolowanego nadciśnienia krwi

murzyn - osoba o wzmożonej pigmentacji skóry, melaninowo wzbogacony

biały - osobnik melaninowo zubożony

indianin - rdzenny amerykanin

arab - osoba z kulturowo uwarunkowanym ręcznikiem na głowie

żyd - niesłusznie prześladowany

wietnamiec - śniady biznesmen

rusek - biznesmien zza Buga

inwalida - sprawny inaczej

niemowa - osoba o wzmożonej werbalizacji ruchowej

głuchy - zorientowany wizualnie, czytający z ruchu warg

ślepy - zorientowany słuchowo, osoba o orientacji kontaktowej, widzący daktyloskopijnie, optycznie ciemniejszy, fotonowo niereceptywny

inwalida na wózku - sprawny inaczej korzystający z indywidualnego kołowego środka transportu o napędzie ręcznym

murzyn inwalida na wózku - sprawny inaczej osobnik o wzmożonej pigmentacji skóry korzystający z indywidualnego kołowego środka transportu o napędzie ręcznym

jąkała - osoba z samopowtarzalną dysfunkcją płynności artykulacji

kurdupel - osoba o obniżonym środku ciężkości, osoba z krótszym czasem wędrówki impulsów nerwowych, wertykalnie zdegradowany

grubas - osoba obdarzona alternatywną budową ciała, osoba nielimitowana wagowo

garbaty - osoba o łukowej architekturze ciała !!! @@@@@

staruszek - długo żyjący, osoba geriatrycznie zaawansowana, rozszerzony w czwartym wymiarze

świrus, wariat - precepcyjnie odmienny

mańkut - optycznie odwrotny

narkoman - chemicznie zdegradowany

łysy - aerodynamicznie wydajniejszy

schlany, nawalony - pijany przestrzennie zagubiony

szczerbaty - osoba o zwiększonej wydajności oddechowej

zezowaty - podwójnie perceptywny

biedak, nędzarz - ekonomicznie nieprzystosowany

kloszard - bezdomna osoba, przemieszczający się przyszły właściciel posesji

więzień, skazany - społecznie izolowany

żebrak - bezrobotny na praktyce

samobójstwo - autoeutanazja, egoistycznie ukierunkowane spowodowanie bezterminowej dysfunkcji

getto - strefa etnicznie homogeniczna

gang - grupa młodzieżowa

śmieciarz - terenowy przedstawiciel przemysłu utylizacji zużytych dóbr materialnych 

śmieci zużyte dobra materialne, dobra w recyclingu

nudziarz - interesujący inaczej

leniwy - człowiek motywacyjnie zubożony

głupi - inteligentny ... inaczej

bałagan - alternatywna aranżacja przestrzeni

bałaganiarz - organizacyjnie niesprawny

ofiara wypadku drogowego - osoba poszkodowana komunikacyjnie, czasowo dysfunkcyjna

trup, zwłoki - osoba bezterminowo dysfunkcyjna

złodziej - wtórny dystrybutor Produktu Krajowego Brutto

kanalarz - górnik rud płynnych

grabarz - dostawca ostatniej posługi

krowia farma - bydlęcy obóz koncentracyjny

myśliwy - morderca zwierząt, mięsny najemnik

sklep mięsny - smętarz zwierzaków

hamburger - zmielone krowie ciało

cheeseburger - dodanie zniewagi do okrucieństwa

|