Branżowy plan kont:
 1. Cnota - kapitał
 2. Pierwszy mężczyzna w życiu kobiety - bilans otwarcia,
 3. Pierwsza kobieta w życiu mężczyzny - miejsce powstawania kosztów,
 4. Romans z przyjaciółką - udział w innym przedsiębiorstwie,
 5. Zaręczyny - zobowiązanie krótkoterminowe,
 6. Małżeństwo - zobowiązanie długoterminowe,
 7. Mąż - środki trwałe,
 8. Żona - podatek od wzbogacenia,
 9. Noc poślubna - przelew kapitału na inwestycje,
 10. Posag - dochody planowe,
 11. Dzieci - wyrób własnej produkcji,
 12. Dzieci pozamałżeńskie - dostawy niefakturowane,
 13. Przyjaciółka w ciąży - inwestycja rozpoczęta w innym terminie,
 14. Alimenty - nakłady bezplanowe,
 15. Przyjaciel żony - świadczenia dobrowolne,
 16. Żona na wczasach - materiał w przerobie,
 17. Prezent dla przyjaciółki - wydatki na obiekty dzierżawne,
 18. Utrzymanie przyjaciółki - czynsz dzierżawny,
 19. Rozwód - czysty zysk,
 20. Trumna - opodatkowanie bezzwrotne.
|