Rachunek dla króla Stanisława Augusta

W archiwum książat Czartoryskich w Krakowie znaleziono rachunek, który w dosłownym brzmieniu opisywał następująco:

RACHUNEK

za roboty w czasie restauracji kościoła świętokrzyskiego:

 1. za przerobienie brody Bogu Ojcu                            złp 6,00

 2. za konia pod św. Jerzego                                       złp 30,00

 3. za trzy gołe dziewice dla św. Mikołaja                     złp 50,00

 4. za skrzypce dla św. Wolfganga                              złp 10,00

 5. za skórę nową dla św. Augustyna                           złp 6,00

 6. za przyprawienie rogów Mojżeszowi                        złp 6,00

 7. za wyczyszczenie św. Jadwigi z przodu i z tyłu       złp 4,00

 8. za dorobienie dziecka św. Elżbiecie                        złp 8,00

 9. za dorobienie diabła pod św. Michała                      złp 7,00

 10. za zalepienie dziury św. Barbarze                           złp 15,00

 11. za wyzłocenie gałek św. Jackowi                            złp 1,00

 12. za dorobienie ogona św. Duchowi                           złp 1,00

 13. za dorobienie nogi św. Łazarzowi                            złp 2,00

Razem:                                                                           złp 154,00

Rachunek ten był przedstawiony królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu w roku 1773.